Warunki gwarancji Eliwell Controls

Warunki gwarancji Eliwell Controls srl.

Wszystkie przesyłki odbywają się na koszt nadawcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Działem Jakości Eliwell Controls srl.

1. Nasze produkty objęte są 18 miesięczną gwarancją liczoną od daty produkcji umieszczonej na etykiecie produktu.

Gdzie znaleźć datę produkcji:

Kontrolery O i NSD – na korpusie produktu;

Sondy temperatury – około 30cm od zacisków;

Sondy wilgotności – na sondzie (etykieta naklejona wewnętrznie);

Sondy ciśnieniowe – na etykiecie umieszczonej na korpusie sondy.

2. Towar sprawdzony i naprawiony w ramach gwarancji będzie posiadał przedłużenie gwarancji na naprawioną część o 6 miesięcy.

3. Jeżeli data produkcji nie będzie czytelna ze względu na uszkodzenie lub zniszczenie, produkt zostanie uznany za nienaprawialny i zwrócony do nadawcy.

4. Towar zwrócony z wyraźnymi oznakami spalenia (nieprawidłowe podłączenie) zostanie uznany za towar nie objęty gwarancją, a zatem nie nadający się do naprawy i zwrócony do nadawcy.

5. Towar noszący wyraźne ślady przedostania się cieczy zostanie uznany za nienaprawialny i zwrócony do nadawcy.

6. Jeżeli Eliwell otrzyma zwrócony towar starszy niż 24 miesiące (jak wskazuje data produkcji na etykiecie), Dział Jakości Eliwell Controls srl. zastrzega sobie prawo do uznania produktu za nienaprawialny i odesłania go do nadawcy.

7. Dział Jakości Eliwell Controls srl. zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia zwrotu towaru, jeśli produkt jest starszy niż 24 miesięcy (zgodnie z datą produkcji na etykiecie).

Z góry Dziękujemy za współpracę w zakresie przestrzegania niniejszej procedury. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to zapewnić Państwu bardziej efektywne i terminowe usługi.

W celu uzyskania wszelkich wyjaśnień,  nasi pracownicy są dostępni pod następującymi adresami:

contact@valuelink.eu

Tel.: + 48 666 599 510