Operatorzy i serwis

Zmiany w polskiej i ogólnoeuropejskiej legislacji F-gazowej regulują i precyzują nowe obowiązki Użytkowników i Operatorów związane z eksploatacją urządzeń i instalacji oraz firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalowania, serwisowania i napraw stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających F-gazy.

Za nieprzestrzeganie obowiązków legislacyjnych grożą surowe kary a ilość kontroli inspektorów Ochrony Środowiska wzrasta. Przestrzeganie przepisów F-gazowych i środowiskowych to dziś niezbędny wymóg legalnego działania firm, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie na rynku polskim i europejskim.

Celem szkolenia

jest uświadomienie i usystematyzowanie Użytkownikom, Operatorom oraz firmom instalacyjno-serwisowym wszystkich ustawowych obowiązków wynikających z najnowszych aktów prawnych ustawy i rozporządzeń F-gazowych.

Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę dotyczącą wymagań prawnych, działań jakie należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność i jakie czynności wymagają stosownych kompetencji i certyfikatów, jak prowadzić wymagane prawem ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania, gdzie i w jakim terminie je składać oraz jak właściwie przygotować się do kontroli organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zajęcia teoretyczne uzupełnione są przykładami i ćwiczeniami praktycznymi oraz analizą najczęściej popełnianych błędów. Ponadto omawiane są wzory wymaganych prawem dokumentów gotowych do bezpośredniego wykorzystania.

Zdobyty pakiet wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwala przedsiębiorstwu skutecznie koncentrować swoje wysiłki na głównej działalności biznesowej przy jednoczesnej pewności spełnienia wymagań legislacyjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do Użytkowników i Operatorów oraz instalatorów i serwisantów, którzy zajmują się lub będą zajmowali:

– eksploatacją, obsługą lub nadzorem pracy układów i instalacji chłodniczych zawierających F-gazy,

– kontrolą szczelności i odzyskiem czynników chłodniczych,

– montażem i instalacją,

– konserwacją, serwisem, naprawą i likwidacją urządzeń

Metodyka:

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych.

Nabyty pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwi spełnianie “na bieżąco” wszystkich formalnych obowiązków F-gazowych i ułatwi terminowe sporządzanie stosownych urzędowych sprawozdań dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało w zgodzie z obowiązującym prawem.

Program ramowy:

 • Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące czynników chłodniczych HFC (F-gazów)
 • Nowelizacja ustawy F- gazowej – najważniejsze zmiany i konsekwencje
 • Obowiązki Operatorów / Użytkowników urządzeń
 • Obowiązki i kompetencje osób i firm instalacyjno-serwisowych
 • Etykiety i etykietowanie urządzeń
 • Karty urządzeń – zakładanie, wpisy, aktualizacja, zamykanie
 • Odzysk, uzupełnianie czynnika chłodniczego
 • Usuwanie nieszczelności
 • Kontrole szczelności – zakres, okresowość.
 • Obowiązki środowiskowe w zakresie emisji gazów do atmosfery
 • Ewidencje, raportowanie, sprawozdawczość
 • Aktualne zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i Bazie Danych Sprawozdań (BDS).
 • Indywidualne pytania, konsultacje, dyskusja.

Szkolenie obejmuje:

– intensywne szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały i pomoce dydaktyczne,

– certyfikat ukończenia szkolenia

– posiłki podczas zajęć szkoleniowych i przerwy kawowe

Harmonogram najbliższych szkoleń:

 • Harmonogram w trakcie ustalania*
 • Pozostałe terminy podamy wkrótce.

 * Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

Wszystkich zainteresowanych zapisami i uzyskaniem szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o bezpośredni kontakt z:

e-mail:  contact@vlteam.eu , Tel.:  +48 666 599 510

Będzie nam miło udzielić Państwu stosownych informacji.

Zespół ds. F-gazów

VLTeam