CO2

VL Team we współpracy z FPK FRANCISZEK CELKA zaprasza na profesjonalny cykl szkoleń dotyczący urządzeń, systemów i instalacji pracujących na CO2 (R744).

Nowe regulacje prawne dotyczące ograniczania stosowania popularnych czynników chłodniczych z grupy HFC wpływają na wykorzystanie coraz bardziej kompaktowych i efektywnych urządzeń oraz przyjaznych środowisku alternatywnych czynników chłodniczych charakteryzujących się niskimi wartościami współczynników ODP i GWP.

W związku z powyższym, coraz częściej stosuje się pompy ciepła, urządzenia i instalacje dla przemysłu i chłodnictwa komercyjnego wykorzystujące dwutlenek węgla (CO2) jako czynnik chłodniczy. CO2 jako czynnik chłodniczy stosowany jest już w kilku tysiącach różnego typu instalacji w całej Europie a ich ilość dynamicznie rośnie. Tendencje rynkowe wskazują na CO2 jako przyszłość chłodnictwa.

Celem szkoleń z CO2:

jest zdobycie szczegółowej wiedzy teoretycznej między innymi z zakresu właściwości termodynamicznych i specyfiki dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego, jego szczególnych parametrów pracy, budowy i funkcjonowania urządzeń oraz umiejętności praktycznych związanych z wykonaniem i eksploatacją instalacji, ich serwisowaniem, szczegółową diagnostyką oraz dokonywaniem skutecznych napraw.

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które zajmują się lub będą zajmowały:

 • montażem i instalacją,
 • eksploatacją i konserwacją,
 • serwisem i naprawą,
 • projektowaniem,
 • obsługą lub nadzorem pracy układów i instalacji chłodniczych z CO2.

Metodyka:

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji i ćwiczeń praktycznych w Centrum Szkoleniowym firmy FPK CELKA w Bojanowie.

Uczestnicy szkoleń uzyskują utrwaloną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w realizacji codziennych czynności i zadań umożliwiające wykonywanie efektywnych usług wysokiej jakości.

Każdy z 3 dniowych modułów szkoleniowych kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia – dla chętnych – przeprowadzany jest również egzamin wewnętrzny, którego pozytywny wynik upoważnia uczestnika do uzyskania certyfikatu podwyższającego jego kwalifikacje zawodowe.

Program ramowy modułów szkoleniowych CO2:

Część teoretyczna:

 • Wymagania bezpieczeństwa i środki ostrożności dla CO2
 • Zalety, wady i różnice urządzeń i instalacji na CO2 względem układów konwencjonalnych
 • Podstawy chłodnictwa i właściwości termodynamiczne CO2
 • Komponenty instalacji oraz typy systemów i układów na CO2
 • Budowa i zasada działania różnych typów urządzeń i układów na CO2
 • Pomiary i parametry pracy rzeczywistej instalacji na CO2
 • Legislacja

Część praktyczna:

 • Instalacja i uruchomienie urządzeń i instalacji na CO2
 • Przekazanie do eksploatacji i eksploatacja urządzeń i układów na CO2
 • Automatyka i sterowanie, nastawy oraz optymalizacja pracy
 • Obsługa techniczna i konserwacja urządzeń i układów na CO2
 • Serwisowanie i zaawansowana diagnostyka (z symulacją uszkodzeń)
 • Naprawa i wymiana poszczególnych komponentów
 • Wycofanie z eksploatacji, likwidacja i utylizacja

Moduł projektowy (szczególnie przydatny dla projektantów):

 • Właściwy dobór urządzeń i poszczególnych komponentów instalacji na CO2
 • Zasady projektowania i wykonywania instalacji na CO2
 • Stosowne wymagania i uprawnienia
 • Odbiory techniczne

Szkolenie obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • zaświadczenie uczestnictwa i certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • posiłki podczas zajęć szkoleniowych i przerwy kawowe,
 • pomoc przy organizacji zakwaterowania.

W ramach szkolenia oferujemy:

 • intensywne 3-dniowe zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • profesjonalnych i doświadczonych wykładowców teoretyków-praktyków,
 • konsultacje indywidualne,
 • część praktyczną na rzeczywistej instalacji szkoleniowej z CO2 w miejscu szkolenia,
 • materiały oraz pomoce dydaktyczne.

Po szkoleniu oferujemy:

 • wsparcie w doborze urządzeń oraz projektowaniu instalacji.

Harmonogram najbliższych szkoleń:

——————————————————————————————-

Moduł I: Szkolenie (teoria i praktyka

 • 14 – 16 maja 2024*, ul. Drzymały 30A, 63-940 Bojanowo k/Rawicza, – Szkolenie zrealizowane
 • Pozostałe terminy podamy wkrótce.

Moduł II: Projektowy:  

 • 17 maja 2024*, ul. Drzymały 30A, 63-940 Bojanowo k/Rawicza. – Szkolenie zrealizowane
 • Pozostałe terminy podamy wkrótce.

Pozostałe terminy – Harmonogram w trakcie ustalania.

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

Wszystkich zainteresowanych zapisami i uzyskaniem szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o bezpośredni kontakt z:

e-mail:  contact@vlteam.eu , Tel.:  +48 666 599 510

lub

e-mail:   szkolenia@celka.eu , Tel.:  +48 519 188 254

Będzie nam miło udzielić Państwu stosownych informacji.

Zespół ds. CO2

 • VLTeam i FPK CELKA