Oferta

Nasz zespół oferuje szeroką gamę usług z zakresu szkoleń, audytów, sprzedaży i marketingu w branży HVAC&Ref:

  • Szkolenia i egzaminy – nasz wykwalifikowany zespół szkoleniowy przekazuje uczestnikom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z szerokiego zakresu HVAC&Ref. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najwyższe standardy, przy spełnieniu rygorystycznych wymogów legislacyjnych, stosownych rozporządzeń i norm. Uczestnicy po sesji szkoleniowej i egzaminie wychodzą nie tylko z dokumentem umożliwiającym wykonywanie zawodu lecz także z poczuciem dobrze spędzonego czasu i utrwaloną wiedzą potrzebną w realizacji codziennych czynności i zadań. W ofercie oprócz szkoleń branżowych znajdują się również szkolenia dla Użytkowników oraz szkolenia biznesowe.

 

  • Audyty i opieka serwisowa – wszyscy klienci, aby z powodzeniem prowadzić swoją działalność potrzebują wykonywać czynności w sposób bezpieczny i spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymogi legislacyjne oraz lokalne przepisy. Firmy nie mogą sobie pozwolić, by działać przypadkowo. Aby pomóc Klientom w poprawnym i bezpiecznym prowadzeniu działalności przeprowadzamy stosowne audyty, przygotowujemy szczegółowe raporty wraz z wykazem działań korygujących oraz nadzorujemy wdrażanie usprawnień. Pozwala to naszym Klientom skutecznie koncentrować swoje wysiłki na ich głównej działalności biznesowej przy jednoczesnej pewności spełnienia stosowych wymagań.

 

  • Analiza rynku – wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie czy duże czy małe, stare czy nowe, aby skutecznie sprzedawać swoje produkty potrzebują badania i analizy rynku. Firmy nie mogą sobie pozwolić, by działać nieefektywnie. Dlatego przeprowadzamy właściwe badania i analizy oraz dostarczamy jasne, dokładne i praktyczne informacje zapewniając, że nasi klienci mogą skutecznie wykorzystać swoje zasoby.

 

  • Raporty i statystyki – przygotowujemy kompleksowe raporty i analizy statystyczne przedsiębiorstw naszych klientów. Szczegółowe prezentacje graficzne z wynikami firmy w zakresie sprzedaży i zysku umożliwiają przewidywanie i prognozowanie sprzedaży. Nasze raporty i analizy są regularnie aktualizowane, aby zapewnić naszym klientom najbardziej aktualny wgląd w obecne realia rynkowe i branżowe dotyczące firm, produktów, trendów i wielu innych aspektów.

 

  • Wzrost sprzedaży – nasza specjalistyczna wiedza oraz rozumienie rynków na których działamy połączona z budowaniem relacji partnerskich z klientem daje wymierne efekty w krótkim okresie czasu. Naszym głównym celem jest zwiększanie sprzedaży dzięki opracowaniu skutecznej strategii biznesowej. Nasze doświadczenie obejmuje, ale nie ogranicza się do: opracowywania i wdrażania planów działań biznesowych, organizowania prezentacji sprzedażowych w celu podniesienia świadomości wszystkich członków zespołu, warsztaty i szkolenia produktowe, imprezy promocyjne itp.

 

  • Wprowadzenie produktu do obrotu – tworzymy strategie dostosowane do sytuacji rynkowych i rodzaju produktu wdrażając pełen proces wprowadzenia produktu na rynek. Poprzez identyfikację i ocenę potencjalnego rynku, maksymalizujemy korzyści płynące z naszych sprawdzonych narzędzi i technik. Nasz zespół znając potencjalnych klientów jest w stanie znacząco obniżyć bariery wejścia. Nieustanne badamy i monitorujemy rynek, zatem szybko możemy reagować na wszelkie zmiany, dostosowując odpowiednio nasze usługi.

 

  • Promocja marki – nasi profesjonalni analitycy wiedzą dokładnie jak i kiedy ożywić markę oraz wykorzystać jej pełny potencjał, nawet w okresach powolnego wzrostu oraz trudnych uwarunkowaniach rynkowych. Nasze bogate doświadczenie w projektowaniu i produkcji materiałów promocyjnych oraz sieć kontaktów w mediach branżowych pozwala nam z powodzeniem i skutecznie promować każdą markę.

Wiemy, że nasza firma jest wystarczająco dobrze przygotowana aby uznać siebie za pomost między rynkiem, klientem a jego potencjalnymi klientami. Wieloletnie doświadczenie i wysoka powtarzalność zainteresowania naszych klientów świadczą o naszym zaangażowaniu i zdolności do osiągania wyników. Wierzymy, że doskonałość nie jest wyjątkiem, lecz nawykiem.